http://inabco.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

معرفی مبلمان شهری


انسان در مسیر توسعه و بهبود زندگی از تمام عناصر طبیعت برای رفاه و آسایش خود استفاده می کند و این مسیر پیشرفت با سرعت زیادی در حال انجام است.

یکی از مسیر های توسعه ایجاد رفاه و امکانات در زندگی شهری می باشد، که مبلمان شهری یکی از مقوله های مهم در راستای توسعه شهری می باشد.
گروه ایناب پس از انجام تحقیقات و شناسایی نیازها و کمبودها ، طراحی و تولید مبلمان شهری را در دستور کار خود قرار داده است.

تولیدات این شرکت سایبان های ایستگاه اتوبوس و نیمکت های سنگی در فاز اول می باشد که به زودی به سبد محصولات خود در این زمینه خواهد افزود.

 

  

 

 

معرفی مبلمان شهری

مدل های مبلمان شهری

گالری مبلمان شهری

گواهینامه ها و تاییدیه ها

 

برخی ازمشتریان ایناب

  
 
 
 
 
 
Top