http://inabco.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

نمای ساختمان مدرن

 

 

یکی از سبک های معمار ی ، معماری مدرن می باشد که پیشگامام معماری مدرن زمان مدرن را یادآور می شوند عصر جدیدی آغاز شده است و به تناسب آن روحیات جدیدی به وجود آمده است  و تاکید دارند رسم و رسومات نباید معماری امروزی را سرکوب کند چون معماری های قدیمی نمی تواند پاسخگوی دروان مدرن باشد. از این رو نماهای ساختمان مدرن مورد توجه افراد زیادی واقع شده است.

 در نماهای مدرن طراحان باید با توجه به نیازهای کارفرما و با توجه به نوع کاربری ساختمان همگام با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا نمای ساختمان مدرن را طراحی نمایند.

 

گواهینامه ها و تاییدیه ها

 

برخی ازمشتریان ایناب

  
 
 
 
 
 
Top