گروه ایناب به عنوان یک گروه جوان، پویا و فناور همواره بر کار تیمی و مشورتی تاکید داشته و به همین منظور از مشاوره های نخبگان دانشگاهی و افراد باتجربه بهره مند می گردد.

دکتر داود مژدکانلو

مشاور فروش و بازاریابی

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه فردوسی مشهد

دارای دو فوق لیسانس:

مدیریت بازرگانی بین المللی و مدیریت اجرایی

دارای دو لیسانس:

مدیریت بازرگانی و مدیریت


 

دکتر محسن زروندی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه دامغان

کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه دامغان

کارشناسی حقوق از دانشگاه سبزوار


الیاس امان ابادی
الیاس امان ابادی

الیاس امان آبادی

کارشناس حسابداری

 دانشجوی ارشد حسابداری  دانشگاه فردوسی

 

 

 


 

مهندس محمود فرهادی

فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه علم وصنعت ایران
فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه علم وصنعت ایران
نفر اول مسابقات علمی کاربردی دانشکده های فنی کشور در سال 84
دانشجوی ممتاز در مقطع لیسانس
10 سال سابقه طراحی، نظارت و اجرا در بزرگترین پروژه های کشور