گزارش شبکه خراسان رضوی ازکارخانه ایناب

تولید سنگ پلیمری

 

گزارش شبکه خراسان رضوی از بزرگترین تولید کننده سنگ های پلیمری شرق کشور گروه ایناب تولید کننده سنگ های پلیمری سنگ نما انتیک -سنگ فرش های پلیمری – موزاییک های پلیمری