قبل از اجرای نمای ساختمان باید هدف خود را مشخص کنیم تا در هزینه و انرژی و وقتمان صرفه جویی گردد.

باید انتخاب طرح و متریال های نمای ساختمان متناسب با هدف های ما در اجرای نمای ساختمان باشد.

 مثلا اگر هدفمان از اجرای نمای ساختمان دوام و عمر طولانی می باشد باید استفاده از متریال هایی که عمر زیادی ندارند صرف نظر کنیم.

در اینجا به چند تا از هدف های اجرا نمای ساختمان می پردازیم.

1 – زبیایی ساختمان

خیلی ها تصور می کنند تنها هدف از اجرای نمای ساختمان بحث زیبایی آن است که البته زیبایی یک تجربه ادارکی از لذت یا رضایت می باشد که از نظر افراد مختلف متفاوت است به همین دلیل بحث زبیایی نمای ساختمان از پر اهمیت ترین اهداف اجرای نمای ساختمان می باشد.

2- ارزش آفرینی برای ساختمان

یکی از قسمتهای مهم ساختمان که باعتث اعتبار و ارزش بخشی آن می شود نمای ساختمان است. نمای ساختمان اثر هاله ای بسیار فراوانی دارند یعنی اگر نمای ساختمان عالی باشد تصور عام مردم این است که سایر موارد ساختمان نیز عالی است و اگر نمای ساختمان خوب نباشد تصور می گردد که سایر آیتم های ساختمان نیز خوب نیست. همچنین نمای ساختمان تاثیر مستقیم برا ارزش آن نیز داشته و نمای ساختمان می تواند تاثیر زیادی بر قیمت ساختمان داشته باشد.

3 – زیبایی نمای شهری

در محیط شهری بیشتر از هر چیزی نماهای ساختمان به چشم می خورد که نماهای نامطلوب ساختمان موجب آلودگی دیداری ، پریشانی و آشفتگی ذهنی و روانی شهروندان می شود. در نتیجه یکی از اهداف مهم طراحی و اجرای نمای ساختمان باید زیبایی شهر ، هماهنگی بین ساختمان ها و ایجاد زیبایی بصری در شهر باشد.

4- کاهش مصرف انرژی

یکی از مهمترین نقش های نمای ساختمان می تواند کاهش مصرف انرژی باشد که متاسفانه به دلیل ارزان بودن انرژی در کشور ما این اصل مورد توجه قرار نگرفته است.

 اگر نمای ساختمان عایق خوبی باشد آن ساختمان نه تنها مصرف انرژی کمتری خواهد داشت بلکه رفاه و آسایش نیز در آن ساختمان بیشتر خواهد بود.

5- عایق صوتی

یکی از مشکلات مهم جوامع امروزی آلودگی صوتی است که می تواند عوارض متعدد جسمی و روانی در انسان ایجاد کند. بی شک نمای ساختمان می تواند برای جلوگیری از بروز آلودگی صوتی نقش مهم و اساسی داشته باشد.

6- کمک با ایمنی و دوام ساختمان

نمای ساختمان بیرونی ترین جداره ساختمان می باشد که باید در برابر زلزله ، شرایط سخت جوی ، باد ، طوفان و …. مقاوم باشد و در صورت بروز حوادث برای ساکنان و مجاوران خطری نداشته باشد.{wbamp-show start}