بایگانی دسته‌ی: نمای سیمانی

نمای سیمانی | نمای رومی سیمانی | نما رومی سیمانی

نما رومی سیمانی

در مورد نمای سیمانی چه می دانید؟ یکی از پرکاربرد‌ترین نماهای ساختمان که مورد توجه مهندسین می باشد و آن را به عنوان یکی از زیباترین نماها می شناسند. زیبایی یکی از دلایلی است نمای سیمانی را مورد توجه قرار داده است. نمای سیمانی را می توان به جای سنگ در نماهای رومی اجرا کرد. […]