لوگوی بارگذاری
نمای سنتی | نمای سنتی ایرانی | طراحی نمای سنتی ایرانی

نمای سنتی | نمای سنتی ایرانی | طراحی نمای سنتی ایرانی

نمای سنتی و اصالت شهر گسترش شهرها در چند دهه اخیر باعث شده است تا پیش از آنکه چشمان بیننده با معماری جدید شهری خو بگیرد، طرح های دیگری به اجرا درآیند.  همۀ آدم ها این روزها از تغییرات ناگهانی اطرافشان ناخشنودند.  خیلی از جوانان نسل جدید دوست دارند به قسمت های قدیمی شهر بروند [...]
خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید