پروژه مسکونی واقع در جزیره زیبای کیش که در نمای این ساختمان ترکیبی از سنگ، چوب و بتن اکسپوز 100*50 ایناب اجرا شده است.