پروژه کریدور ارتباطی جهت هدایت مسافرین به اسکله شناور است. این پروژه در استان هرمزگان جزیره ابوموسی واقع شده که پنل های جی اف آر سی ایناب طرح نگار3 با ابعاد 90*90 اجرا شده  نصب قطعات به صورت روش اختصاصی ایناب است و رنگ پنل ها سفید استخوانی است.