نمای هتل آکام در آزاد شهر با استفاده از جی اف ار سی gfrc و نمای کامپوزیت در سال ۹۷ توسط گروه ایناب اجرا شده است.

پنل جی ار سی grc طرح شمسه با ابعاد ۶۰*۶۰ در این پروژه به کار رفته است.

روش اجرای پنل های جی ار سی grc با استفاده از پیچ و روش فیکس می باشد.


 

پنل مشبک بتنی | gfrc
اجرای نمای هتل آکام آزادشهر با جی ار سی
نمای جی اف ار سی | gfrc
نمای جی اف ار سی
نمای جی اف ار سی | gfrc
نمای جی اف ار سی
بتن جی اف آرسی | نمای ساختمان | جی اف ار سی
نمای ساختمان | جی اف ار سی
نمای جی اف ار سی | هتل
نمای جی اف ار سی | هتل
نمای جی اف ار سی | هتل
نمای جی اف ار سی | هتل آکام آزادشهر
نمای ساختمان هتل | gfrc
نمای ساختمان هتل | gfrc
نماي هتل آکام
نمای جی اف ار سی | هتل آکام آزادشهر