بازسازی و اجرای نمای رستوران خاطره عنبران در طرقبه مشهد با استفاده از نمای جی ار سی grc، نمای کامپوزیت و سنگ طرح چوب انجام شده است. 

در این پروژه از پنل جی اف ار سی gfrc طرح هورنو با ابعاد 80*80 و پنل جی ار سی grc طرح سیرکل پارامتریک با ابعاد 80*80 استفاده شده است. 

سنگ های طرج چوب در نمای دیوارها به کار رفته است. پنل های جی ار سی در ترکیب با نمای کامپوزیت در بالای دیوار ها و درب ورودی به کار رفته است. 

سال اجرای پروژه: 1399