نمای جی ار سی grc برج بزرگ آپاسای واقع در منطقه قاسم آباد شهر مشهد اجرا شده است. 

پنل جی اف ار سی gfrc اجرا شده در این پروژه در دو قالب 120*120 و 120*80 سانتی متر به صورت سفارشی تولید و اجرا شده است. این قالب با توجه به اسم پروژه آپاسای نام گذاری شده است.

جهت نصب و اجرای پنل ها، ابتدا یک قاب فلزی در اطراف پنل ها در کارخانه تهیه و نصب شده و سپس پنل ها جهت نصب به محل پروژه ارسال می شوند.  روش نصب پنل ها با استفاده از جوشکاری و اتصال پنل ها به زیرسازی نما هست.

سال اجرای پروژه: 1399