نمای GFRC پروژه بیمه ایران در ارومیه و جاده ارومیه_سرو واقع شده است. و از نظر موقعیت مکانی در نزدیکی دانشکده هنر و اقتصاد دانشگاه ارومیه و مرکز رفاهی فرهنگیان ارومیه قرار گرفته است.

در این پروژه از پنل نگار با ابعاد 60*60 با رنگ سفید استخوانی به کار رفته و روش اجرای این پروژه به صورت اجرای اختصاصی ایناب می باشد.

سال اجرا: 1401