اجرای نمای کامپوزیت ساختمان فرودگاه قوچان در سال ۱۳۹۹ توسط گروه ایناب انجام شد.


 

نمای کامپوزیت | فرودگاه گناباد
نمای کامپوزیت | فرودگاه گناباد
نمای کامپوزیت | فرودگاه گناباد
نمای کامپوزیت | فرودگاه گناباد