این مجتمع یک مجتمع بین راهی واقع شده در اتوبان تهران قم میباشد.

پنل به کار رفته در این پروژه پنل طرح گلسا با ابعاد ۹۰*۹۰ میباشد.

روش نصب این پنل،روش فیکس اختصاصی ایناب میباشد که با استفاده از اسکوپ های فلزی و پیچ انجام شد.

و همچنین ورق کامپوزیت استفاده شده در این پروژه،از برند پرمیوم باند میباشد که درترکیب با نمای grc اجرا شده است.