این پروژه واقع در خیابان فدائیان اسلام مشهد است.

در این پروژه از پنل grc طرح نگار با ابعاد ۷۱*۷۱ با رنگ کرم استفاده شده است.

روش اجرا در این پروژه،روش اخنصاصی ایناب هست که در آن از پیچ بکسی و اسکوپ های فلزی استفاده میشود.

سال اجرا:۱۴۰۱