بازسازی نمای ساختمان شرکت برق مانا با استفاده از جی اف ار سی gfrc، ورق کامپوزیت و لوور کامپوزیتی انجام شده است. 

پنل جی اف ار سی gfrc طرح چمین در سه قالب به صورت پارامتریک با ابعاد 80*80 به صورت سفارشی برای همین پروژه تولید و اجرا شده است.

نمای قبلی این ساختمان، آجر سه سانتی بوده است. 

بخش اصلی نمای جدید ترکیب نمای جی ار سی grc و نمای کامپوزیت می باشد. 

از لوور کامپوزیتی در مقابل پنجره های این ساختمان جهت کنترل و شکست نور مستقیم نور خورشید استفاده شده است. 

سال اجرای پروژه: 1398-1397