بازسازی نمای کامپوزیت تالار میلاد نیشابور با استفاده از جی ار سی grc و کامپوزیت در سال 1399 انجام شده است.

نمای قبلی این پروژه نمای کامپوزیت بوده و بعد از بازسازی به نمای ترکیبی جی اف ار سی gfrc و کامپوزیت تبدیل شده است.

پنل جی ار سی grc طرح نگار با ابعاد ۶۰*۶۰ در این پروژه به کار رفته است.

 اجرای جی ار سی grc در نما با پیچ و به روش فیکس انجام شده است.