پنل جی ار سی grc طرح رادیس۱ با ابعاد ۱۰۰*۸۰ و رادیس۲ با ابعاد ۶۵*۴۰ به سفارش آقای افتخاری برای نرده های تراس پروژه ایشان تولید و اجرا شد.

روش اجرای پنل های جی ار سی grc در نما با استفاده از پیچ و روش فیکس می باشد.