در این پروژه پنل جی ار سی grc طرح آجر در نمای ساختمان اجرا شده است.

نمای مشبک جی اف ار سی gfrc بیرجند - آقای خزایی
نمای مشبک جی اف ار سی gfrc بیرجند
پنل جی ار سی طرح آجر ایناب - نمای ساختمان بیرجند gfrc
پنل مشبک جی ار سی grc طرح آجر ایناب