پنل جی ار سی grc طرح مهراز کاملا سفارشی توسط آقای نمازی برای این پروژه تولید و اجرا شد.

از پنل جی ار سی طرح مهراز با ابعاد ۸۰*۸۰ در بخش هایی از نما و تراس استفاده شده است.

روش اجرای پنل های جی اف ار سی gfrc در نما با استفاده از پیچ و روش فیکس می باشد.


نمای ساختمان مسکونی | نمای جی اف ار سی
نمای ساختمان مسکونی
نمای ساختمان مسکونی | نمای جی اف ار سی
نمای ساختمان مسکونی | نمای جی اف ار سی
پنل جی اف ار سی | نمای ساختمان مسکونی
پنل جی اف ار سی
نمای ساختمان سنگ | نمای مسکونی
نمای ساختمان مسکونی
پنل جی اف ار سی | نمای ساختمان
پنل جی اف ار سی | نمای ساختمان