نمای ترکیبی جی اف ار سی gfrc و کامپوزیت نمای ساختمان مسکونی عمارت شاهکار در شهر نیشابور توسط گروه ایناب در سال ۱۳۹۷ اجرا شده است.

پنل جی ار سی طرح شمسه با ابعاد ۶۰*۶۰ در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است.

روش اجرای پنل های جی ار سی grc با پیچ و روش فیکس می باشد.


 

نمای ترکیبی جی ار سی و کامپوزیت
نمای جی اف ار سی در ساختمان مسکونی
نمای ترکیبی جی ار سی و کامپوزیت
نمای جی اف ار سی در ساختمان مسکونی
نمای جی اف ار سی | نور پردازی نما
نمای جی اف ار سی
نمای جی اف ار سی
نمای جی اف ار سی