نمای سوله صنعتی هواپیمایی کاسپین

با قطعات جی اف ار سی ایناب طرح اپاسای با ابعاد 120*80 در رنگ سفید استخوانی در تهران اجرا گردیده است. در اجرای این نما به دلیل طول زیاد پروژه زیرسازی قطعات جی اف ار سی – gfrc بایستی به گونه‌ای انجام می‌شد که انبساط و انقباض‌های موجود در آهن آلات زیرسازی کنترل شود به همین دلیل در فواصل طراحی شده مشخص از دروز انقطاع استفاده شده است. سال اجرای این پروژه 1401-1402 می باشد.