نیمکت سنگی

نیمکت سنگی

نیمکت سنگی یکی از تولیدات و محصولات ایناب می باشد. نیمکت های سنگی ایناب در طرح ها و اندازه های مختلف متناسب با هر سلیقه ای تولید و عرضه می شوند. این نیمکت ها با توجه به سفارش مشتری با پشتی و یا بدون پشتی تولید می شوند. نیمکت های سنگی برای محیط های باز پارکها، حیاط های ادارات و تمامی محل هایی افراد برای چند دقیقه استراحت نیاز به نشستن دارند، متناسب می باشد.

نیمکت های سنگی ایناب در حال حاضر در سه طرح مختلف تولید می شوند که در صورت نیاز طرح های سفارشی نیز تولید خواهد شد. (جهت مشاهده عکس نیمکت ها ورق بزنید)