معرفی آجرسنگی |سنگ فرش طرح آجر

معرفی آجرسنگی |سنگ فرش طرح آجر

 
تاريخچه آجردرايران بقاياي کوره هاي سفال پزي وآجرپزي درشوش وسيلک کاشان که تاريخ آنها به هزاره چهارم پيش ازميلاد مي رسد پيداشده است. واژه آجربابلي ونام خشت هايي بوده که برروي آنها منشورها ،قوانين ونظايرآنهارامي نوشتند.

سنگ فرش طرح آجر

سنگ فرش طرح آجر

گمان مي رود نخستين بارازپخته شدن خاک ديواره ها وکف اجاق هابه پختن آجرپي برده اند .

 کوره هاي آجرپزي ابتدايي بي گمان ازمکان هايي تشکيل مي شده است  که درآن لايه ها هيزم وخشت متناوب روي هم چيده می شده است.

 رنگ اخرايي آجر به ويژه درزمينه، آسمان آبي ايران زيبايي چشمگيري خلق مي کند که کمترمي توان مشابه آن رادرسايرمصالح به کاررفته درساختمان وبه ويژه مصالح جديد ديد .

 خشت وآجرازگذشته هاي بسياردورهمراهانی صبوربراي مردمان اين مرزوبوم هستندوخاطره روزهاي تلخ وشيرين رادرخوددارند. چراکه هنوزچندان ازخاطره روزهايي که آجرفرش حياط هربعدازظهرتابستان آبپاشي مي شد تااهالي خانه رابراي نوشيدن چاي عصرگردهم آورد، دورنشده ايم 

هرچندصنعت آهن وشيشه ما را واداشته است تابراي همسفرتاريخي مان بي مهري رواداريم هنوزميل طبيعي مان تکيه برديوارآجري است.

 

ویژگیهای آجرمرغوب :

* آجرخوب بايددربرخوردباآجرديگرصداي زنگ بدهد

  صداي زنگ نشانه سلامت، توپري ومقاومت وکمي ميزان جذب آب آن است.

* آجرخوب بايددرآتش سوزي مقاومت کندوخميري وآب نشود

 *رنگ آجرخوب بايديکنواخت باشد

*  سطح آن بدون حفره باشد

* سختي آجربايدبه اندازه اي باشدکه باناخن خط نيفتد

*آجرخوب بایددربرابرسرمامقاومت خوبی داشته باشد

منشوربين‌المللي حفاظت ومرمت يادمان‌ها ومحوطه‌ها(منشورونيز)ماده‌ي 10: درصورتي كه فنون سنتي براي حفاظت وساخت نامناسب باشند مي توان بابهره گيري ازفنون مدرن به استحكام بخشي يادمان پرداخت،مشروط برآن كه داده هاي علمي وتجربه،اثربخشي اين فنون رانشان داده وتائيدكرده باشند.

 

گروه ایناب پیرو سیاست های نظام جمهوری سلامی ایران مبنی برحفاظت واحیای،بناها وبافتهای تاریخی درسال 1394 تصمیم به پژوهش،طراحی وتولید سنگهای آجری بامزیتهای برترنسبت به آجرهای سنتی باحفظ ظاهر نمود.

دراین راستا این شرکت باجذب کارشناس ارشد مرمت واحیای بافت های تاریخی،کارشناس مرمت واحیای بناهای تاریخی،تکمیل کادرفنی وراه اندازی واحدقالبسازی تحت نظارت کارشناسان سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی موفق به تولید نوع جدیدی ازآجر با پایه سنگ شد.

 این آجربا مقاومت خمشی بیش از 6 مگاپاسکال وسایش کمتراز 23 میلیمتربا نشان استاندارد ملی ایران به شماره  755-2 وحفظ شباهت ظاهری باآجرهای سنتی باقابلیت تنوع درابعاد ورنگ باتوجه به دوره های مختلف تاریخی قابل تولیدوعرضه می باشد.

ویژگی محصول تولیدشده:

سنگ فرش طرح آجر

سنگ فرش طرح آجر

* به رهگیری ازفناوری روز

* استفاده ازمصالح بوم آورد

*مقاوم درمقابل سایش وپوسته شدن سطح ( کمتراز 23 میلیمتر)

* مقاومت خمشی بیش از 6 مگاپاسکال

* کاهش نفوذپذیری سطح آن درمقابل نزولات جوی (جذب آب کمتراز 0/3 درصد)

* مقاومت فشاری وساختاری بالانسبت به آجر

* حفظ شباهت ظاهری با آجرسنتی

*توجه به اصل همخوانی با بنای تاریخی

* رفع آسیب هایی ازجمله حفره ویاآلوئک که درآجرها قابل مشاهده بود…

 

 

فاطمه معقولی

فاطمه معقولی هستم. کارشناس it مدیر وب سایت ایناب تلاش می کنم این وب سایت بستری مفید برای تمام بازدید کنندگان و اعضای سایت باشد و مطالبی مفید در زمینه نمای ساختمان به اشتراک گذاشته شود. شما هم می توانید عضو وب سایت ایناب شوید و خدمات و محصولات خود را معرفی کنید.

نوشته های مرتبط

سوالی دارید؟ اينجا بپرسيد!
مکالمه را شروع کنید
براي شروع مكالمه در whatsapp روي آيكن كارشناس فروش كليك كنيد
ما معمولاً در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم

کلیدواژه خود را وارد کنید