بایگانی برچسب: قیمت تایل سیمانی نما

قیمت بتن اکسپوز – قیمت پنل بتن اکسپوز – تایل دیوارپوش بتن اکسپوز – آپدیت شهریور 1401

اجزای بتن اکسپوز | نمای بتن اکسپوز

قیمت بتن اکسپوز | قیمت دیوار پوش بتن اکسپوز (آپدیت شهریور 1401/06) قیمت بتن اکسپوز باتوجه به طرح ، ابعاد و روش نصب متفاوت می باشد. برای اجرای نمای بتن اکسپوز به سه آیتم اصلی (پنل بتن اکسپوز – مصالح زیرسازی – اجرت نصب) نیاز است.  قیمت پنل (دیوار پوش) بتن اکسپوز نما به توجه […]