انتخاب گروه ایناب به عنوان تعاونی برتر شهرستان

همزمان  با هفته تعاون و رفاه اجتماعی  وحضورمسئولان شهرستان و استانی کارخانه ایناب به عنوان تعاونی برتر شهرستان انتخاب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده کامل اخبار سایت ایناب