pn

موفقیت شما موفقیت ماست.

یکی از سرمایه های ما داشتن شما همکاران ارزشمند در استانهای مختلف کشور هست.

برای موفقیت بیشتر شما تصمیم داریم پروژه های شما را در سامانه crm (مدیریت ارتباط با مشتری) شرکت با نام شما ثبت کنیم و با کمک شما و کارشناسان فروش ما خدماتی بهتری ارائه نماییم.

لطفا مشخصات مشتریان و پروژه ها را از طریق فرم زیر ثبت نمایید تا همکاران ما با هماهنگی شما پیگیری های لازم را انجام دهند.

پروژه های نمایندگان ایناب