بازدید دکترعلی مروی و اقای حاجی زاده از کارخانه گروه ایناب

بازدید دکترعلی مروی و اقای حاجی زاده از کارخانه  گروه ایناب

 

 

 

 

 

مشاهده کامل اخبار سایت ایناب