منشور اخلاقی گروه ایناب

منشور اخلاقی گروه ایناب

مجموعه شرکتهای ایناب خود را متعهد به پذیرش و قبول مسئولیت حرفه ای خویش، در قبال کلیه ذینفعان اعم از مشتریان، کارمندان، جامعه ، همکاران و سهامداران می داند و با در نظر گرفتن بالاترین رفتار اخلاقی و حرفه ای سعی در اجراء منشور اخلاقی به شرح ذیل دارد:

منشور اخلاقی گروه ایناب
منشور اخلاقی گروه ایناب

قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت و سیاستهای ما پیرو اهداف کشور می باشد.

به تمام قومیت‌ها، دین‌ها و مذاهب الهی احترام می گذاریم.

قبل از در نظر گرفتن منافع شرکت مشاور صادق برای مشتریان شرکت خواهیم بود.

مشتریان خود را آگاه و انتخاب‌گر می‌دانیم و  جلب رضایت ایشان را یک دستاورد مهم تلقی می نماییم.

همواره نظرات و انتقادات مشتریان را برای بهبود محصولات و خدمات سرلوحه کار قرار داده و خود را متعهد به پاسخگویی می دانیم.

در حمایت از  کار آفرینی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر ، نهایت تلاش خود را می کنیم.

حدالامکان از تولیدات داخلی استفاده می کنیم و از تولیدات با کیفیت بومی و ملی حمایت می کنیم.

کارکنان خود را جزء اصلی ترین سرمایه های شرکت می دانیم. همواره در راستای ارتقاء علمی ، تخصصی و اجتماعی ایشان بر اساس توانایی ها و استعداد ها در راستای اهداف شرکت کوشا هستیم.

در ایجاد محیطی دوستانه و عادلانه جهت همکاری و ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر برای کارکنان می کوشیم.

جهت رعایت حقوق و شأن همکاران، به جای طرح نقاط ضعف دیگران توانایی های خود را صادقانه ارائه می نماییم.