واحد تحقیق و توسعه ایناب

واحد تحقیق و توسعه ایناب

تقریبا همه مدیران به این نتیجه رسیده اند که فعالیتهای پژوهشی هزینه محسوب نمی شود بلکه یک نوع سرمایه گزاری است. البته برای شرکتهای کوچک رقم این هزینه نسبتا بالاست ولی اگر درست مدیریت شود قطعا نتایج خوبی خواهد داشت.

گروه ایناب طبق برنامه از پیش تعیین شده با هدف ارتقاي کمی و کیفی محصولات و خلق ارزش و افزایش توان رقابتی و تولید محصولات جدید در سال 1392 واحد تحقیق و توسعه (R&D ) خود را راه اندازی کرد و با تجهیز کردن آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد خراسان رضوی موفق شد در سال 1395 مجوز رسمی فعالیت تحقیق و توسعه را از سازمان صنعت معدن تجارت خراسان رضوی  دریافت کند.

واحد تحقیق و توسعه ایناب با نیروهای جوان،متخصص و با انگیزه خود  و برنامه ریزی درست و هدف گذاری صحیح در مدت کوتاهی دستاورهایی به شرح زیر داشته است.

دستیابی به فناوری تولید سنگ فرش راهنما

واحد تحقیق و توسعه ایناب
واحد تحقیق و توسعه ایناب

دستیابی به فناوری تولید سنگ نیمه شفاف

دستیابی و تولید انبوه سنگ فرش هایی با چسبندگی فوق العاده به مصالح ساختمانی

افزایش 80 درصدی میزان تولید با امکانات قبلی

دستیابی به تولید سنگ سبک و فوق سبک

راه اندازی واحد قالب سازی

مطالعات چند طرح اقتصادی جدید

واحد تحقیق و توسعه ایناب