علی معقولی کارآفرین نیشابوری در پایش از دکترجهانگیری می گوید

علی معقولی کارآفرین موفق نیشابوری در پایش از دکترجهانگیری می گوید:

علی معقولی جوان نیشابوری که با توصیه های آقای دکتر جهانگیری کارآفرین برتر کشور در پایش به موفقیتهایی دست پیدا کرد.

توصیه های دکتر جهانگیری به جوانان را در ویدیو ببینید.

برای تهیه سمینار دکتر جهانگیری به سایت انستیتوخلاقیت سروش امرداد مراجعه نمایید

www.inssoa.com www.shop.inssoa.com