مصاحبه علی معقولی مدیرعامل گروه ایناب با روزنامه قدس

مصاحبه علی معقولی مدیر عامل گروه ایناب با روزنامه قدس
مصاحبه علی معقولی مدیر عامل گروه ایناب با روزنامه قدس

قدس /زندگى/مريم احمدى شيروان :

به نظر من، ما آدم ها با رؤيا هايمان زنده هســتيم، يا نه، شايد بهتر باشد بگويم كه در رؤيا هايمان زنده هستيم، رؤياهايى كه در آن، آن طور كه دوست داريم زندگى مى كنيم و فقط كمى تلاش و ذره اى همت نياز است تا آن دنياى رؤيايى و خيالى بشود حقيقت زندگيمان، مانند دنيايى كه «على معقولى»، جوان 31 ساله اما خوش فكر و خلاق كشورمان براى خود ساخت. رؤياهايى كه وقتى دنبال توپ راه راه پلاستيكى در كوچه باغ هاى سرسبز، اما خاكى «بِزق» مى دويد، دست نيافتنى مى نمود.

مشاهده لینک خبرفوق