نمای وید کامپوزیت مجتمع ‌ مهدوی شهر نیشابور با بیش از ۱۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ توسط گروه ایناب اجرا شد.

در این پروژه از ورق کامپوزیت برند پرمیوم باند استفاده شده است.

مجتمع تجاری اداری مهدوی واقع در خیابان فردوسی شمالی شهر نیشابور می باشد.


 

اجرای نمای وید مجتمع تجاری مهدوی نیشابور | کامپوزیت
اجرای نمای وید مجتمع تجاری مهدوی نیشابور | کامپوزیت
اجرای نمای وید مجتمع تجاری مهدوی نیشابور | کامپوزیت
اجرای نمای وید مجتمع تجاری مهدوی نیشابور | کامپوزیت
اجرای نمای وید مجتمع تجاری مهدوی نیشابور | کامپوزیت
اجرای نمای وید مجتمع تجاری مهدوی نیشابور | کامپوزیت
اجرای نمای وید مجتمع تجاری مهدوی نیشابور | کامپوزیت
اجرای نمای وید مجتمع تجاری مهدوی نیشابور | کامپوزیت