نمای وید کامپوزیت مجتمع ‌ مهدوی شهر نیشابور با بیش از ۱۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ توسط گروه ایناب اجرا شد.

در این پروژه از ورق کامپوزیت برند پرمیوم باند استفاده شده است.

مجتمع تجاری اداری مهدوی واقع در خیابان فردوسی شمالی شهر نیشابور میباشد.