معدن سنگ آهن سنگان واقع در خراسان رضوی شهرستان خواف بخش سنگان که سردرب ورودی این پروژه با پنل های بتن اکسپوز 50*50 ایناب با رنگ خاکستری به روش اجرای خشک نصب گردیده است.