پروژه مسکونی 6 طبقه شاهکار ناب با نمایی خاص و زیبا با سبک مدرن ترکیبی از سنگ و پنل های جی اف آر سی طرح دریچه ایناب اجرا شده است.

پنل دریچه با ابعاد 90*120 با روش اختصصاصی ایناب که با استفاده از پیچ و اسکوپ فلزی است اجرا شده است.

رنگ قطعات GFRC در این پروژه سفید استخوانی تولید شده است.

سال اجرا:1402

نمای ساختمان جی ار سی
نمای جی ار سی پروژه شاهکار ناب
پنل جی ار سی - نمای مدرن
پروژه مسکونی شاهکار ناب
شاهکار ناب نیشابور - جی ار سی
شاهکار ناب با GFRC ایناب