گروه ایناب عضو پارک علم و فناوری خراسان شد.

واحد تحقیق و توسعه ایناب پس از سال ها تلاش به فرمول جدید تولید سنگ صنعتی دست یافت که با معرفی این محصول به مرکز رشد فناوریهای نیشابور و ارائه برنامه کاری واحد و بررسی توسط کارشناسان و پس از آزمایشهای متعدد موفق شد به مرکز رشد نیشابور به عنوان شرکت فناور راه یابد.

پس از حمایتهای مرکز رشد نیشابور و تلاش های کارشناسان این مرکز و استفاده از مشاوره های پارک علم  و فناوری این شرکت با ارائه طرح توجیهی و رفع ایرادات احتمالی و استاندارد سازی محصول گروه ایناب موفق با تجاری سازی سنگ اسلبکو به عنوان جدیدترین محصول نمای ایرانی ساختمان شد.

همچنین در تاریخ  96/12/14 گروه ایناب موفق به اخذ مجوز فعالیت در پارک علم و فناوری خراسان شد.

امید است با تداوم  حمایت های پارک علم و فناوری خراسان و مرکز رشد نیشابور این شرکت به فناوری های جدیدتری دست یابد و فعالیتهای فناورانه خود را تداوم بخشد و گامی موثر در راستای بهینه سازی و ایمن سازی نمای ساختمان بردارد.