پروژه ساختمان مسکونی برج شاراکس در جزیره زیبای کیش واقع شده است.

در این پروژه از پنل GRC طرح مهراز  رنگ سفید استخوانی در قسمت های بالکن برج استفاده شده.

و همچنین روش به کار برده شده برای نصب،روش اختصاصی ایناب است.

سال اجرا:۱۴۰۱

جی اف ار سی gfrc ایناب طرح مهراز استفاده شده در بالکن
بالکن با نمای مشبک در کیش gfrc
جی اف ار سی gfrc ایناب طرح مهراز استفاده شده در بالکن
پنل جی ار سی ایناب طرح مهراز استفاده در بالکن
نمای جی ار سی grc کیش - بالکن ساختمان - برج
طرح gfrc مهراز ایناب اجرا شده در بالکن