پنل جی ار سی grc اجرا شده در نمای بالکن ساختمان طرح مهراز هست.

جی اف ار سی gfrc ایناب طرح مهراز استفاده شده در بالکن
بالکن با نمای مشبک در کیش gfrc
نمای جی ار سی grc کیش - بالکن ساختمان - برج
طرح gfrc مهراز ایناب اجرا شده در بالکن