در موزه دفاع مقدس مشهد واقع در پارک کوهسنگی، از پنل جی اف ار سی gfrc طرح تچرا با ابعاد 60*60 استفاده شده است. اجرای پنل ها در این پروژه به روش فیکس انجام شده است. 

پنل های جی ار سی grc طرح تچرا در بسیاری از قیمت روی پنجره ها نصب شده است و به دلیل فضای خالی زیادی که طرح تچرا دارد، علاوه بر اینکه نور کافی وارد ساختمان می شود، دید داخلی ساختمان به بیرون را نیز مسدود نمی کند. 

در این پروژه پنل طرح تچرا با ترکیب سنگ تراورتن در نمای ساختمان اجرا شده است.