در پروژه تالار امیران از نمای جی اف ار سی ایناب استفاده شده است. طرح به کار برده در این پروژه از پنل گلسا با ابعاد 60*60 می باشد که اجرای آن به روش خشک می باشد.

 این پروژه در سال 1399 در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار اجرا شده است.

نمای جی اف ار سی - نمای تالار - جی اف ار سی
نمای تالار امیران سبزوار
نمای جی اف ار سی - نمای جی ار سی - تالار امیران سبزوار
نمای تالار امیران با جی اف ار سی ایناب
نمای تالار - نمای جی ار سی - جی ار سی
جی اف ار سی ایناب در تالار امیران سبزوار
نمای جی اف ار سی - جی اف ار سی - نمای ساختمان جی اف ار سی
پنل جی اف ار سی طرح گلسای ایناب در پروژه تالار امیران
قطعات جی اف ار سی - نمای مشبک - اجرای نمای خشک
نمای جی اف ار سی ایناب
نمای جی ار سی - نمای جی اف ار سی - جی ار سی
نمای جی اف ار سی تالار سبزوار
ورودی تالار - نمای جی اف ار سی - جی ار سی
نمای جی اف ار سی