بتن اکسپوز | مقاوم، بروز و اقتصادی

بتن اکسپوز 

بتن اکسپوز یا بتن نما متریالی مدرن، مقاوم، بروز و اقتصادی است که در نمای بیرونی ساختمان، دکوراسیون داخلی و همچنین در کف مورداستفاده قرار می‌گیرد. بتن اکسپوز در نمای ساختمان هم به‌صورت خشک و هم با ملاط اجرا می‌شود. بتن اکسپوز متریالی بسیار مناسب برای معماری مدرن است و بسیار موردتوجه معماران قرارگرفته است. پنل‌های پیش‌ساخته بتن اکسپوز یا بتن نما سطحی صاف و صیقلی دارند (به‌صورت متخلخل نیز قابل‌تولید است).

در جهت رسیدن بتن اکسپوز به جذب آب پایین و همچنین تحمل شوک‌های حرارتی ناشی از تغییرات دمایی، از مواد افزونی مختلفی در طرح اختلاط آن استفاده می‌شود.

ابعاد پنل های بتن اکسپوز ایناب

  • 30*60
  • 50*50
  • 60*60
  • 50*90
  • 50*100
  • 60*120