لوگوی بارگذاری
طرح نمای ساختمان | عکس نمای ساختمان

طرح نمای ساختمان | عکس نمای ساختمان

نمای ساختمان

نمای ساختمان همواره یکی از مهم ترین قسمت های ساختمان محسوب می شود. با ورود متریال جدیدتر به عرصه نمای ساختمان طراحی نما به صورت گسترده تر و تخصصی تر انجام می شود. نمای ساختمان برای ساختمان یک ارزش و اعتبار به شمار می رود و در دید همه عموم است. ساختمان سازان و کارفرمایان در پی ایجاد نمایی هستند که خاص و منحصر به فرد باشد. طراحان باید بتوانند با خلاقیت خود و با استفاده از متریال های روز دنیا کارفرمایان را راضی کنند که از طرح آنها استفاده کند. در غیر این صورت طراحان نمی توانند آنگونه که می خواهند کار کنند.

طراحی نمای ساختمان اداری

نمای ساختمان اداری

طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان جدا از اینکه بخش اعظمی از آن به خلاقیت و هنر طراح بستگی دارد، به عوامل مهم دیگری نیز وابسته است. عواملی مانند مقدار بودجه کارفرما، اقلیم و شرایط محیطی منطقه، مصالح بومی و دسترس، منطقه ساخت و… در طراحی دخیل هستند. طراحان نمای ساختمان باید به گونه ای عمل کنند که بتوانند طرح های خودشان را در میان این همه طرح پیاده سازی کنند.

طراحی نمای ساختمان مسکونی | تجاری | اداری

طراحی نمای ساختمان

نمای ساختمان خاص

با استفاده از متریال های جدید و انعطاف پذیر نمای ساختمان می توان نماهایی خاص و منحصر به فرد را ایجاد کرد. به عنوان مثال با استفاده از نمای جی اف ار سی که هیچ گونه محدودیتی در طرح و طراحی ندارد می توان نمایی خاص را طراحی و اجرا کرد. یا می توان با استفاده از نمای کامپوزیت که انعطاف پذیری بسیار بالایی دارد نماهای منحصر به فرد را طراحی و اجرا کرد. به صورت کلی طراحان بایستی با به کاربردن قوه تخیل خود نماهای ساختمان ها را از این یکپارچگی که دارند در بیاورند و با نماهای زیبا تر و خاصتر با استفاده از متریال های جدید، جابگزین نمایند.

glass fiber reinforced concrete | نمای مسجد | نمای هتل | نمای ساختمان

نمای جی اف ار سی | gfrc | grc

نمای ساختمان ترکیبی 

استفاده از چند متریال به صورت ترکیبی در نمای ساختمان یکی از ایده های خلاقانه برای ایجاد نماهایی خاص و منحصر به فرد است. این روش طراحی چند سالی است که در بین طراحان رواج پیدا کرده است. ترکیب متریال های مختلف با هم نماهای ساختمان های سطح شهر ها را از یکپارچگی در آورده و نمایی جدیدتر و زیباتر را به مجموعه شهری می دهد.

طراحی نمای ساختمان

طرح نمای ساختمان ترکیبی

طرح نمای ساختمان مسکونی | نمای ساختمان مسکونی 6 شش طبقه  (نمای ترکیبی کامپوزیت و سنگ )

طرح نمای کامپوزیت

نمای ساختمان کامپوزیت

طرح نمای ساختمان تجاری | نمای ساختمان اداری  ( نمای کامپوزیت)

عکس نمای کامپوزیت ساختمان

نمای ساختمان کامپوزیت | طراحی نمای کامپوزیت

طرح نمای ساختمان اداری | نمای ساختمان اداری 3 سه طبقه  ( نمای ترکیبی کامپوزیت و چوب)

عکس نمای ساختمان اداری | نمای ساختمان اداری 3 طبقه

نمای ساختمان اداری

طرح نمای ساختمان تجاری | اداری | سر نبش (نمای کامپوزیت)

طرح نمای کامپوزیت

طرح نمای کامپوزیت

طرح نمای ساختمان مسکونی | نمای مجتمع مسکونی | 5 پنج طبقه  ( نمای ترکیبی سنگ صنعتی ایناب و چوب)

 

طراحی نمای ساختمان مسکونی 5 طبقه

نمای ساختمان مسکونی 5 طبقه

طرح نمای ساختمان اداری | تجاری | سر نبش | دو طبقه ( نمای ترکیبی سنگ طبیعی و سنگ جی اف ار سی)

طراحی نمای ساختمان مسکونی یک طبقه | ویلایی

طراحی نمای ساختمان مسکونی

طراحی نمای ساختمان مسکونی | ویلایی | یک طبقه

نمای ساختمان مسکونی | ویلایی

طراحی نمای ساختمان مسکونی همکف | ویلایی

نمای ساختمان مسکونی همکف

طراحی نمای ساختمان ویلایی دو طبقه | نمای ساختمان مسکونی دو طبقه

طراحی نمای ساختمان ویلایی دو طبقه

طراحی نمای مجتمع مسکونی | نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان محتمع مسکونی

طراحی نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان مسکونی یک طبقه | ویلایی

نمای ساختمان مسکونی یک طبقه

طراحی نمای ساختمان اداری تجاری | دو طبقه

طراحی نمای ساختمان اداری تجاری

طراحی نمای ساختمان ویلایی | دو طبقه

طراحی نمای ساختمان ویلایی

نمای فروشگاه | مغازه | کامپوزیت | ترکیبی

نمای فروشگاه | مغازه

طراحی نمای ساختمان سه طبقه | مسکونی

نمای ساختمان سه طبقه | مسکونی

طراحی سردر ورودی دانشگاه

طراحی سردر ورودی دانشگاه

طراحی نمای ساختمان مسکونی 3 طبقه | سه طبقه

نمای ساختمان مسکونی 3 طبقه | سه طبقه

طراحی نمای ساختمان مسکونی 3 طبقه | سه طبقه

نمای ساختمان مسکونی 3 طبقه | سه طبقه

طراحی نمای ساختمان | مسکونی | اداری | تجاری

نمای ساختمان | مسکونی | اداری | تجاری

طراحی نمای مغازه | فروشگاه

نمای مغازه | فروشگاه

طراحی نمای مجتمع مسکونی | تجاری | اداری

نمای مجتمع مسکونی | تجاری | اداری

طراحی نمای ساختمان اداری | تجاری

نمای ساختمان اداری | تجاری

طراحی نمای ساختمان اداری | سردر ورودی

نمای ساختمان اداری | سردر ورودی

طراحی نمای ساختمان اداری | سردر ورودی

نمای ساختمان اداری | سردر ورودی

طراحی نمای ساختمان تجاری | اداری

نمای ساختمان تجاری | اداری

طراحی نمای ساختمان دو طبقه | مسکونی | 2 طبقه

نمای ساختمان مسکونی دو طبقه

طراحی نمای ساختمان ویلایی

نمای ساختمان ویلایی

طراحی نمای ساختمان سه طبقه | 3 طبقه

طرح نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان سه طبقه | 3 طبقه

نمای ساختمان سه طبقه | 3 طبقه

طراحی نمای ساختمان مسکونی سه طبقه | 3 طبقه

نمای ساختمان مسکونی سه طبقه

طراحی نمای ساختمان ترکیبی | کامپوزیت و لوور آلومینیومی

نمای ساختمان ترکیبی

طراحی نمای تالار

طراحی نمای تالار پذیرایی

طراحی نمای ساختمان

طرح نمای ساختمان | 5 طبقه

ساختمان اداری | ساختمان تجاری

نمای مجتمع اداری

خلاقیت در طراحی نما

خلاقیت در طراحی نمای اداری

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان

خلاقیت در طراحی نمای اداری

خلاقیت در طراحی | ایده نما

ایده نمای ساختمان

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان

ایده نمای ساختمان

عکسی از نمای ساختمان با متریال سنگ و جی اف ار سی

نمای ترکیبی جی اف ار سی و سنگ

نمای ساختمان مسکونی | طراحی نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان مسکونی 6 طبقه

نمای ساختمان مسکونی | طراحی نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان مسکونی 5 طبقه

طراحی نمای ساختمان مسکونی

طراحی نمای ساختمان مسکونی

طراحی نمای ساختمان مسکونی

طراحی نمای ساختمان مسکونی

طراحی نمای ساختمان مسکونی

طراحی نمای ساختمان مسکونی

https://www.instagram.com/namasaz1/

نمای مجتمع تجاری

https://www.instagram.com/namasaz1/

طرح نمای ساختمان

نمای ساختمان

نمای سنگی

glass fiber reinforced concrete | نمای مسجد | نمای هتل | نمای ساختمان

نمای جی اف ار سی | gfrc | grc

glass fiber reinforced concrete

نمای جی اف ار سی

glass fiber reinforced concrete

نمای جی اف ار سی

glass fiber reinforced concrete

نمای جی اف ار سی

glass fiber reinforced concrete

نمای ساختمان | نمای جی اف ار سی

glass fiber reinforced concrete

نمای جی اف ار سی

https://www.instagram.com/namasaz1/

نمای جی اف ار سی تالار

https://www.instagram.com/namasaz1/

نمای جی اف ار سی

طرح مغازه

طرح مغازه

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

 

ارتباط با ما:

اگر شغل یا کسب و کاری مرتبط با ساختمان دارید –  اگر طراح نمای ساختمان هستید – اگر مجری نمای ساختمان هستید.
اگر نیاز به مشاوره رایگان درزمینهٔ نمای ساختمان دارید با شماره 05142222550 و یا 09913377500  تماس حاصل نمایید.
و یا بار ارسال عدد 5 به شماره 09913377500 همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
همچنین می توانید از طریق تلگرام و یا واتساپ ارتباط برقرار کنید.

 

فاطمه معقولی

فاطمه معقولی هستم. کارشناس it مدیر وب سایت ایناب تلاش می کنم این وب سایت بستری مفید برای تمام بازدید کنندگان و اعضای سایت باشد و مطالبی مفید در زمینه نمای ساختمان به اشتراک گذاشته شود. شما هم می توانید عضو وب سایت ایناب شوید و خدمات و محصولات خود را معرفی کنید.

یک دیدگاه

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید