بانک ملی ایران در استان خوزستان شهرستان بهبهان در مرکز این شهر واقع شده است بازسازی نمای این پروژه با جی اف ار سی ایناب پنل طرح شمسه  با ابعاد 60*60 و رنگ سفید استخوانی تولید و اجرا شده است.