مجموعه ایناب پنل جی ار سی grc طرح آنامیس با ابعاد ۱۹۰*۱۹۰ و ۲۲۰*۲۲۰ سانتی متر به صورت اختصاصی و به سفارش پروژه هتل امام رضا مشهد تولید کرد.

بعد از تولید پنل ها در کارخانه، جهت نصب داخل قاب فلزی قرار می‌گیرند و در محل خود با استفاده از جوش نصب می شوند.

اجرای این پنل توسط خود مجموعه هتل امام رضا انجام شد.

این پنل ها به عنوان نرده های حیاط هتل مورد استفاده قرار گرفتند.