بازسازی نمای ساختمان کلینیک طب ماهان در مشهد، بلوار سجاد، تقاطع بزرگمهر جنوبی و جامی در سال 1399 انجام شده است. 

نمای قبلی این ساختمان سنگ طبیعی بوده است. در بخش هایی از این پروژه حتی به دلایلی از نمای قبلی استفاده شده است و تغییراتی در نما ایجاد نشده است. 

برای بازسازی این نما از جی اف ار سی gfrc طرح گلسا با ابعاد 90*90 و نمای کامپوزیت آلومینیوم استفاده شده است. همانطور که بیان شد بخش هایی از نما بدون تغییر و از نمای قبلی استفاده شده است. 

نورپردازی خاص پنل های جی ار سی grc و طرح زیبای گلسا نمایی منحصر به فرد و خاص را ایجاد کرده است. این ساختمان سرنبش قرار دارد.