زایرشهر رضوی، یکی از پروژه های بزرگ گروه ایناب با متراژی حدود 1000 مترمربع پنل جی اف ار سی gfrc طرح اختصاصی استار2 در سال 98 به پایان رسیده است. 

در این پروژه از پنل جی ار سی طرح استار2 استفاده شده است با ابعاد تقریبی 66*78 سانتی که با قرار گرفتن دو عدد از پنل ها بر روی هم طرح پنل کامل می شود.

در این پروژه پنل های جی ار سی با رنگ فیروزه ای به عنوان حفاظ و نرده در جلوی پنجره ها نصب و اجرا شده است. روش نصب پنل ها به روش جوش می باشد.