لیست قیمت انواع ورق کامپوزیت | انواع ورق کامپوزیت آلومینیوم

ورق کامپوزیت آشاکو باند | قیمت ورق کامپوزیت

با ما در اینستاگرام همراه باشید


لیست قیمت انواع ورق کامپوزیت

قیمت ورق کامپوزیت با توجه به نوساناتی که در بازار وجود دارد مانند سایر محصولات موجود در بازار، مدت زیادی ثابت نمی ماند و امکان تغییر یافتن آن می باشد. در این مقاله قیمت های روز برخی از ورق های کامپوزیت موجود در بازار ارائه شده است. این لیست قیمت طبق آخرین قیمت ها و نوسانات بازار تنظیم شده است. این لیست قیمت در بازه های زمانی مختلف مورد به روز رسانی قرار می گیرد. این لیست قیمت برای افرادی که به دنبال قیمت روز ورق های کامپوزیت می باشند بسیار مناسب است.


مقاله جامع نمای کامپوزیت، کلیک کنید (نمونه کار، روش اجرا، مزایا و معایب و…


لیست قیمت ورق کامپوزیت پرمیوم باند

ردیفشرحضخامت لایه هانوع پوشش رنگمواد بینقیمت (متر مربع)
1ورق کامپوزیت تابلواعلام نشدهپلی استر براقمعمولی

تماس

2ورق کامپوزیت اقتصادیاعلام نشدهP.V.D.Fمعمولی

تماس

3ورق کامپوزیت excellent0.3P.V.D.Fمعمولی

تماس

4ورق کامپوزیت excellent ضد حریق0.3P.V.D.FFR- B1

تماس

5ورق کامپوزیت excellent0.5P.V.D.Fمعمولی

تماس

6ورق کامپوزیت excellent ضد حریق0.5P.V.D.FFR- B1تماس
7ورق کامپوزیت نانو های گلاس0.3Nano shineمعمولی

تماس

8ورق کامپوزیت نانو های گلاس0.3Nano shineFR- B1

تماس

9ورق کامپوزیت نانو های گلاس0.5Nano shineمعمولی

تماس

10ورق کامپوزیت shine spاعلام نشدهShine-FEVEمعمولی

تماس

11ورق کامپوزیت shine spاعلام نشدهShine-FEVEFR-B1

تماس

12ورق کامپوزیت آینه ای طلاییاعلام نشدهآینه ای طلاییمعمولی

تماس

13ورق کامپوزیت طرح سنگ0.4P.V.D.Fمعمولی

تماس

14ورق کامپوزیت طرح چوب0.4P.V.D.Fمعمولی

تماس

15ورق کامپوزیت طرح سنگ (نمای داخلی)0.3دبل پلی استر

تماس

 


با توجه به نوسانات زیاد بازار جهت اطلاع دقیق تر از قیمت ها، با شماره 09913377500 و یا 05142222550 تماس بگیرید.
در ضمن قیمت ها به تومان می باشد.

آلکواستون Alcostone
آلکواستون Alcostone


لیست قیمت ورق کامپوزیت آلکواستون ، آلکووست ، آی بوند ، شاین بوند

ردیفشرحضخامت لایه هاپوشش رنگقیمت (مترمربع)
1ورق استار بوند آینه ایاعلام نشدهP.V.D.F

تماس

2ورق آی بونداعلام نشدهP.V.D.F

تماس

3ورق آلکووست0.27P.V.D.F

تماس

4ورق آلکواستون آینه ای طلایی0.3P.V.D.F

تماس

5ورق آلکواستون نانو0.5NANO

تماس

6ورق آلکواستون طرح سنگ0.3P.V.D.F

تماس

7ورق آلکواستون نقره ای خش دار0.3P.V.D.F

تماس

8ورق آلکواستون نانو0.3NANO

تماس

9ورق آلکواستون همه رنگها0.5P.V.D.F

تماس

10ورق آلکواستون همه رنگها0.3P.V.D.F

تماس

11ورق شاین بوند طرح سنگاعلام نشدهP.V.D.F

تماس

 


با توجه به نوسانات زیاد بازار جهت اطلاع دقیق تر از قیمت ها، با شماره 09913377500 و یا 05142222550 تماس بگیرید.
در ضمن قیمت ها به تومان می باشد.

 

لیست قیمت ورق کامپوزیت رینو باند
ورق کامپوزیت رینو باند

لیست قیمت ورق کامپوزیت رینو باند ، نانوشاین ، سوپر باند

ردیفشرحضخامت لایههاپوشش رنگمواد بینقیمت (مترمربع)
1ورق کامپوزیت رینو باند همه رنگها0.3P.V.D.Fمعمولی

تماس

2ورق کامپوزیت رینو باند خشدار سیلور0.3P.V.D.Fمعمولی

تماس

3ورق کامپوزیت رینو باند خشدار طلایی0.3P.V.D.Fمعمولی

تماس

4ورق کامپوزیت رینو باند  آینه ای0.3Anodizedمعمولی

تماس

5ورق رینو باند آینه ای طلایی (داخلی)0.3P.V.D.Fمعمولی

تماس

6ورق رینو باند آینه ای طلایی (خارجی)0.3Anodizedمعمولی

تماس

7ورق کامپوزیت رینو باند  طرح سنگ0.3P.V.D.Fمعمولی

تماس

8ورق رینو باند طرح چوب (داخلی)0.3P.V.D.Fمعمولی

تماس

9ورق رینو باند طرح چوب (خارجی)0.3Anodizedمعمولی

تماس

10ورق کامپوزیت رینو باند همه رنگها0.5P.V.D.Fمعمولی

تماس

11ورق کامپوزیت نانوشاین همه رنگها0.3P.V.D.Fمعمولی

تماس

12ورق کامپوزیت نانوشاین همه رنگها0.54FEVEمعمولی

تماس

13ورق کامپوزیت طلوع باند0.254FEVEمعمولی

تماس

14ورق کامپوزیت طلوع باند0.24FEVEمعمولی

تماس

15ورق کامپوزیت سوپرباند1.5

تماس

 


با توجه به نوسانات زیاد بازار جهت اطلاع دقیق تر از قیمت ها، با شماره 09913377500 و یا 05142222550 تماس بگیرید.
در ضمن قیمت ها به تومان می باشد.

ورق کامپوزیت آلوتک | آلومیپک
ورق کامپوزیت آلوتک | آلومیپک


لیست قیمت ورق کامپوزیت آلوتک و آلومیپک (ALUTOK – ALUMEI PEAK)

ردیفشرحضخامت لایه هاپوشش رنگقیمت (مترمربع)
1ورق آلومیپک تابلویی0.18D.PE

تماس بگیرید

2ورق آلومیپک نمای خارجی0.23D.PE

تماس بگیرید

3ورق آلومیپک نمای خارجی0.23D.PE- SHINE

تماس بگیرید

4ورق آلومیپک نمای خارجی0.23P.V.D.F

تماس بگیرید

5ورق آلوتک نمای خارجی0.3D.PE

تماس بگیرید

6ورق آلوتک نمای خارجی0.3D.PE- SHINE

تماس بگیرید

7ورق آلوتک نمای خارجی0.3P.V.D.F

تماس بگیرید

8ورق آلوتک نمای خارجی0.3P.V.D.F- SHINE

تماس بگیرید

9ورق آلوتک نمای خارجی0.23طرح سنگ – چوب

تماس بگیرید

10ورق آلوتک نمای خارجی0.23آینه ای طلایی

تماس بگیرید

 


با توجه به نوسانات زیاد بازار جهت اطلاع دقیق تر از قیمت ها، با شماره 09913377500 و یا 05142222550 تماس بگیرید.
در ضمن قیمت ها به تومان می باشد.

لیست قیمت ورق کامپوزیت نانوباند – نانوبوند

ردیفشرحضخامت لایه هاپوشش رنگ

قیمت (مترمربع)

1

ورق کامپوزیت نانوباند

0.5

P.V.D.F

تماس

2

ورق کامپوزیت نانوباند

0.4

P.V.D.F

تماس

3

ورق کامپوزیت نانوباند

0.3

P.V.D.F

تماس

4

نانوباند  اکونومی

0.2

P.V.D.F

تماس

5

نانوباند نانوهای گلاس

0.5

Nano shine

تماس

6

نانوباند نانوهای گلاس

0.4

Nano shine

تماس

7

نانوباند نانوهای گلاس

0.3

Nano shine

تماس

8

نانوباند طرح چوب

0.4

P.V.D.F

تماس

9

نانوباند دابل پلی استر

0.3

دابل پلی استر

تماس

10

نانوباند ورق تابلویی

0.2

پلی استر

تماس

11

طرج چوب 3D

0.4

P.V.D.F

تماس

12

نانوباند طرح سنگ

0.4

P.V.D.F

تماس

13

براش خشدار – داخلی

0.2

P.V.D.F

تماس

14

براش خشدار-خارجی

0.3

P.V.D.F

تماس

15

نانوباند آینه ای

0.3

آینه ای

تماس

 


با توجه به نوسانات زیاد بازار جهت اطلاع دقیق تر از قیمت ها، با شماره 09913377500 و یا 05142222550 تماس بگیرید.
در ضمن قیمت ها به تومان می باشد.

لیست قیمت ورق کامپوزیت طلوع باند

ردیف

شرحضخامت لایه هاپوشش رنگقیمت (مترمربع)
1

طلوع باند های گلاس

0.23

Nano shine

تماس

2

طلوع باند های گلاس

0.27

Nano shine

تماس

3

آینه ای طلایی

0.23

P.V.D.F

تماس

4

آینه ای طلایی

0.27

P.V.D.F

تماس

5

طرح چوب

0.23

P.V.D.F

تماس

6

طرح چوب

0.27

P.V.D.F

تماس


با توجه به نوسانات زیاد بازار جهت اطلاع دقیق تر از قیمت ها، با شماره 09913377500 و یا 05142222550 تماس بگیرید.
در ضمن قیمت ها به تومان می باشد.

اگر نیاز به مشاوره  رایگان درزمینهٔ  نمای ساختمان دارید  با شماره 05142222550 و یا 09913377500 تماس حاصل نمایید.
یا بار ارسال عدد 5 به شماره 09913377500 همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
همچنین می توانید از طریق واتساپ یا  تلگرام با همکاران ما در ارتباط  باشید.

 

همکاری با ایناب
همکاری با ایناب
چرا ایناب
چرا ایناب

4 دیدگاه برای “لیست قیمت انواع ورق کامپوزیت | انواع ورق کامپوزیت آلومینیوم

 1. محمد گفته:

  سلام ورق آلکواستون زدید متری ۱۷هزار تومان برای بستن زیر تابلوی مغازه مناسبه؟

  • محمد اسلام دوست گفته:

   سلام اشتباه تایپی بوده جناب!!!
   اصلاح شد.
   برای تابلو مغاه می تونید از ورق های با ضخامت کمتر و قیمت مناسب تر استفاده کنید که متری حدود 120 تا 130 تومن هستن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه در واتساپ
سوالی دارید؟ اينجا بپرسيد!
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم