لوور طرح موج – 112139 – 109*21 – لوور سه بعدی جی ار سی grc – لوور بتنی

لوور جی اف ار سی gfrc ایناب، طرح موج، تقریبا شبیه به لوور مثلث می باشد. تفاوت این لوور با لوور مثلث این است که ضلع مشترک بین دو مثلث به صورت موج دار می باشد که باعث جذاب تر شدن لوور نیز شده است.

کاربرد اصلی این پنل نیز در کنار پنجره ها و جلوی پنجره ها و نماهای شیشه ای برای شکست نور می باشد.

روش نصب هم مانند سایر لوور ها می باشد که با استفاده از پیچ یا پرچ با توجه به شرایط پروژه بر روی زیرسازی فلزی اجرا شده در نما نصب می شود.

اطلاعات کامل در مورد جی ار سی، نحوه نصب، نحوه خرید، قیمت روز، اعتماد به ایناب و… اینجا کلیک کنید