بایگانی برچسب: نمای برج

نمای اسپایدر – نمای شیشه ی اسپایدر – شیشه اسپایدر – اسپایدر

نمای اسپایدر شیشه ای - نمایاسپایدر شیشه

معرفی نمای اسپایدر نمای اسپایدر ترکیب زیبای فولاد و شیشه است که فولاد به عنوان سازه نگهدارنده و شیشه یه عنوان نما مورد استفاده می باشد. شفافیت و روشنایی از مزیت های بسیار مهم این نما است. در این نما چون از فریم استفاده نمی شود و به هیچ وجه دید به بیرون را صلب […]